Termografi -Internkontroll

Ulvesund Elektro AS benytter termografikamera til kontroll av elektrisk anlegg og påvisning/lokalisering av kulde- eller varmekilder i Sogn og Fjordane.


Termografi er måling av overflatetemperaturer med et berøringsfritt måleinstrument. Ved bruk av Termokamera kan overflatetemperaturer omformes til et visuelt bilde, der en bruker farger for å visualisere temperaturer.


Hva kan en bruke termografi til:


  • Påvising av varmgang i el. anlegg som Inntak, Hovedfordelinger, Fordelinger, Elektrisk utstyr o.l.

  • Påvising av varmekabler og vannbåren varme i gulv ved evt. boring i gulv

  • Påvising av feilsted i varmekabelanlegg

  • Oppfølging og kontroll av maskiner som motorer, pumper, hydraulikkanlegg o.l.

  • Påvising av kuldebroer, manglende isolasjon, luftlekkasjer og fuktighet i bygningskonstruksjoner

  • Nivåmåling i tanker

  • Påvising av varme flater i maskinrom o.l.

  • Påvising av groing/avleiring i rør

  • Temperaturforskjell gir indikasjoner om det en måler påResultat av termografi kan vises på kontrollstedet og/eller rapporteres med termografirapport.


Ulvesund Elektro AS har termografikamera som kan måle fra -40°C til 500°C, med en oppløsning på 0,08°C. Våre termografører er Level 1 sertifiserte. Vi har Nordfjord som hoveddistrikt.

Internkontroll av elektriske anlegg er også ett felt som vi satser sterkt på. Her kan vi tilby internkontroll av alle elektriske anlegg for eksempel bolig, større bygg, industri, skip og alarmanlegg. Termografi inngår som en naturlig del av internkontroll ved slike anlegg. Vi kan levere komplett internkontrollsystem, utførelse av kontroll og utbedring av avvik.

Kontaktpersoner for Termografi og Internkontroll:


Torbjørn Haugen - Telefon: 57855087 - Mobil: 95296954 -

E-post: torbjorn.haugen@ulvesund-elektro.no


Geir Saltkjel - Telefon: 57855084 - Mobil: 95749990 -

E-post: geir.saltkjel@ulvesund-elektro.no
Vi ser frem til å hjelpe deg med kontrollen!


El. tavle. Varme mellom kontaktor og motorvern i el. tavle (Ca 80°C)
El. tavle. Varme mellom kontaktor og motorvern i el. tavle (Ca 80°C)
El. anlegg. Skjevlast i luftlinje utvendig. Ene ledere er varmere enn de andre.
El. anlegg. Skjevlast i luftlinje utvendig. Ene ledere er varmere enn de andre.
Maskin. Lager i øverste trinse er defekt
Maskin. Lager i øverste trinse er defekt
Hydraulikkanlegg På hjullaster Lyse felt er hydraulikkanlegg. Hvitt felt er eksosrøyr.
Hydraulikkanlegg På hjullaster Lyse felt er hydraulikkanlegg. Hvitt felt er eksosrøyr.
Bygg Luftlekkasje mellom yttervegg og tak. (Kald luft kjøler vegg og vises som mørkt felt).
Bygg Luftlekkasje mellom yttervegg og tak. (Kald luft kjøler vegg og vises som mørkt felt).
Bygg Viser kuldebroer i vegg som mørke felt. Bildet er tatt innvendig i bygg.
Bygg Viser kuldebroer i vegg som mørke felt. Bildet er tatt innvendig i bygg.
Tank Nivå i tank vises som linje mellom lyst og mørkere felt. Rør på topp til dyse har lekkasje (Lekkasje vises som mørk stripe nedover tank).
Tank Nivå i tank vises som linje mellom lyst og mørkere felt. Rør på topp til dyse har lekkasje (Lekkasje vises som mørk stripe nedover tank).
Avstandsbilde Viser båt som ligger ved kai og laster på Bryggja. Ser Hornelen i bakgrunnen.( avstand ca 12 km)
Avstandsbilde Viser båt som ligger ved kai og laster på Bryggja. Ser Hornelen i bakgrunnen.( avstand ca 12 km)
Varmekabel Påvising av varmekabel i bad. Viser sluk og dusjkabinett.
Varmekabel Påvising av varmekabel i bad. Viser sluk og dusjkabinett.
Bilde som viser sluk og dusjkabinett. (samme som til venstre)
Bilde som viser sluk og dusjkabinett. (samme som til venstre)
Varmekabel Påvising av varmekabel i gang.
Varmekabel Påvising av varmekabel i gang.
Bilde som viser gulv i gang (samme som til venstre).
Bilde som viser gulv i gang (samme som til venstre).